Rasa Takut Penghalang Maksiat

0 114

Kiblatmuslimah.com – Rasa takut merupakan salah satu perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ada rasa takut yang syar’i dan tidak syar’i. Ketika seseorang memiliki rasa takut kepada manusia maka ini disebut dengan rasa takut yang tidak syar’i. Allah berfirman di dalam surah cinta-Nya (QS. Al Ma’idah: 44).

 “Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku”.

Rasa takut kepada sesama manusia terkadang lebih besar daripada selainnya. Sebagai contoh, betapa banyak orang yang takut maksiatnya diketahui manusia dibandingkan Allah. Sering sekali mereka menutup rapat-rapat agar maksiat tersebut tidak diketahui manusia. Padahal, walaupun dia bersembunyi di tempat yang tidak satupun manusia melihat, tapi Allah yang menciptakan seluruh manusia melihat maksiat yang dia lakukan.

Ketika rasa takut kepada Allah hilang di dalam dada maka sungguh hal inilah yang membuat manusia tidak akan pernah takut melakukan kemaksiatan. Rasa takut merupakan alarm yang membuat diri enggan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Rasa takut kepada makhluk akan membuat kita menjauh darinya. Namun, rasa takut kepada Allah akan membuat kita mendekat kepada-Nya.

Ketika seseorang pelaku kemaksiatan sadar yang dia lakukan maka hal tersebut membuatnya lari mendekat kepada Allah dan memohon ampun akan dosa. Allah pun berjanji untuk memberikan ampunan dan pahala yang besar kepada orang yang memiliki rasa takut. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Mulk: 12,

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya di saat mereka tidak tampak di hadapan yang lainnya, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar“.

Dalam penjelasan surat Al-Mulk ayat 12, penulis Tafsir AlJalalain menjelaskan, “Mereka itu takut pada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan, mereka pun lebih taat lagi pada Allah”.

Saudariku, rasa takut kepada Allah merupakan hal yang harus dipupuk. Ketika ada keinginan untuk bermaksiat maka rasa takut tersebut yang akan menjadi penghalang agar tidak jadi melakukannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki rasa takut kepada-Nya, baik dalam keadaan sendiri maupun ramai.

Penulis: Syifa Azzahra

Editor: UmmA

Leave A Reply

Your email address will not be published.