Himbauan untuk Pengajar

0 181

Kiblatmuslimah.com – Kepada para pengajar, hendaknya bersikap lemah lembut kepada orang yang belajar darinya dan menyambutnya dengan hangat serta berbuat baik kepadanya sesuai keadaannya.

Seorang guru hendaknya menyayangi muridnya dan bersikap lembut, memperhatikan kemaslahatannya sebagaimana diri dan anaknya. Sabar atas ketidakpedulian, kelakuan buruk serta memaafkan kelakuannya yang terkadang kurang baik.

Manusia cenderung berbuat kesalahan dan tidak sempurna, terlebih lagi jika mereka masih kecil. Setiap guru harusnya menyukai kebaikan dan tidak menyukai kekurangan atas murid secara mutlak sebagaimana dirinya.

Mendidik murid dengan cara bertahap (berangsur-angsur, tidak sekaligus) sesuai adab-adab yang luhur dan perilaku yang baik serta melatih diri murid pada perkara-perkara terpuji.

Sangat dianjurkan bagi seorang guru untuk bersemangat dalam memberikan pelajaran. Lebih mementingkan hal itu di atas kemaslahatan dirinya untuk mengejar kemewahan duniawi yang tidak utama dan mendesak.

Termasuk adab seorang guru yang amat ditekankan dan perlu diperhatikan ialah mestinya menjaga kedua tangannya ketika mengajar dari bermain-main atau melakukan hal yang sia-sia dan kedua matanya dari memandang ke mana-mana tanpa ada keperluan.

Adab guru yang juga tidak kalah penting yaitu tidak diperkenankan merendahkan ilmu dengan mendatangi tempat orang yang ingin belajar darinya, sekalipun itu khalifah atau di bawah kedudukannya. Seharusnya para penuntut ilmu itulah yang mendatangi gurunya sebagai adab utama seorang murid kepada guru.

_Hunafa’ Ballagho_

Sumber: Imam An-Nawawi. 2018. At-Tibyan fii Adabi Hamalatil Qur’an (At-Tibyan Adab Berinteraksi dengan Al-Qur’an). Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id.

Leave A Reply

Your email address will not be published.