Monthly Archives

Juli 2021

Tiga Penuntut Ilmu

                                                           Kiblatmuslimah.com - Wahai saudaraku, jika dalam menuntut ilmu hanya berniat untuk mencari kemegahan, kedudukan, atau jabatan; artinya sedang menjual agama untuk membinasakan…
Read More...

Kiblatmuslimah.com - Ketika Rasulullah shalallah 'alaihi wa sallam wafat, para sahabat memberikan keputusan atau fatwa dengan menggunakan hadist. Hadits-hadits Rasulullah dipelihara dengan cara dihafal. Sahabat yang paling banyak hafal…
Read More...