Monthly Archives

November 2020

Mendidik Anak Remaja

Kiblatmuslimah.com - Siapa remaja itu? Remaja merupakan sosok yang istimewa. Remaja bukan anak-anak tetapi juga bukan orang dewasa. Masa remaja adalah suatu masa peralihan bagi setiap orang dari anak-anak menuju dewasa. (Farzaneh Samadi,…
Read More...

Pelumas Miss V

Kiblatmuslimah.com - Seorang wanita berumur sekitar 60 tahun bertanya secara khusus, “Apa hukum menggunakan pelumas untuk jimak?” Jawabannya adalah: BOLEH selama tidak membahayakan secara medis. Hukum asal urusan dunia adalah…
Read More...

Lalai dalam Shalat

Kiblatmuslimah.com - Allah berfirman, "Tidaklah Kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku". Ayat ini menerangkan bahwa penciptaan jin dan manusia bukan sesuatu kebetulan. Allah menciptakannya hanya untuk beribadah…
Read More...